ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

ساقیا آمدن عید مبارک بادت   

        وآن مواعید که کردی مرواد از ساقیا آمدن عید مبارک بادت